Erasmus+ Junge Pflege

2010 óta immár harmadszor vesz részt a Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiókja keretében működő felnőtt fogyatékkal élőket ellátó és foglalkoztató ágazat a „Junge Pflege“, azaz “Fiatalok Ápolása” témakörű projektben, melynek főpályázója a németországi Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten közhasznú KFT Arbeit und Bildung (Foglalkoztatás és Képzés) ágazata, partnerek pedig a németországi Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten közhasznú KFT Seniorenhilfe (Idősgondozó) szolgálata, a szintén németországi Johanniter Unfallhilfe egyesület és a Praxishochschule Bielefeld egészségügyi főiskola, valamint a lengyelországi Carework beteggondozó szolgálat.

/_f/erasmus/jp/erasmus_jp_foto1.jpg

Az Erasmus+ projekt teljes címe: „Moduláris képzési anyagok kidolgozása, adaptálása, átadása és terjesztése a járóbeteg ellátásban és elfekvő egységekben speciális ápolási igényű fiatalokat gondozó ápolószemélyzet számára“ és konkrét célja egy 16 modulból álló továbbképzési koncepció kidolgozása az ápolószemélyzet számára, főiskolai szintű és nemzetközileg elismert továbbképzési modulokról van szó. A vizsgabizonylatok és az elsajátított kompetenciák európai elismertetését szem előtt tartva a jelen Erasmus+ Projekt, a „Junge Pflege“, a kidolgozandó továbbképzési koncepciót minden partnerországban gyakorlatba kívánja ültetni, az illető ország meglévő képzési rendszerébe ágyazva. Ennek megfelelően a képzési koncepció kidolgozásánál szem előtt tartjuk egyrész az egyes partnerországok ápolószemélyzet számára nyújtott képzési kínálatait, másrészt az Európai Képzési Keret előírásait és az ECVET kreditpontrendszerét. 

Az a tény, hogy az egyes modulok kreditpont értékét külön meghatározzuk, azt biztosítja, hogy az elsajátított kompetenciákat határokon átívelően elismerjék. Ugyanakkor a kidolgozott továbbképzési koncepció más európai országokban is alkalmazható lesz. Ezáltal projektünk a ellátási struktúrák transznacionális jobbítását szolgálja és emeli a speciális igényű fiatal személyek ápolásának minőségét az EU-n belül.

A „Junge Pflege“ Erasmus+ projekt kielemzi azon elvárásokat, amelyeket az ápolószemélyzettel szemben fennállnak, és az elemzés alapján dolgozza ki a speciális továbbképzési lehetőséget az épolószemélyzet számára, ugyanakkor ezek letesztelésére is sor kerül a projekt keretében minden partnerországban. Ehhez természetesen szükséges kiképezni a partnerszerveztek oktatóit és tanerőit „Pszichoszociális gondozás“ és „Speciális tananyag oktatása az ápolószemélyzet modularizált képzésében“ területeken.

További fontos eleme a projektnek az eredmények ismertetése nemzeti és regionális szinten, valamint a partnerországok képzési intézményeiben.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a weboldal a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.